05 Dec 1950

Sri Aurobindo's Mahasamadhi day. Sri Aurobindo left his body.